Privacy

Steundeclub.nl is een product van Kentaa. Sportverenigingen kunnen een abonnement afsluiten op Steundeclub.nl.

E-mail

Een opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om gebruikers in staat te stellen om in te loggen en stelt ons in staat om u berichten te sturen.

Cookies

Steundeclub.nl maakt gebruik van cookies als u de website bezoekt. Een cookie is een bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om u bij een volgend bezoek automatisch in te loggen of specifiek voor u geselecteerde content te laten zien.

Serverlogs

Elke keer als u een pagina ophaalt, stuurt u informatie naar de webserver. Deze informatie wordt opgeslagen en voor statistieken gebruikt. Het is niet de bedoeling identificeerbare informatie hiervan te gebruiken. Deze data zal gebruikt worden door ontwikkelaars om problemen op te lossen. In gevallen van ernstig misbruik, worden de logs ook gebruikt om de gebruiker te achterhalen. 

Gegevens delen met derde partijen

Alleen Kentaa en de Sportverenigingen met een abonnement op Steundeclub.nl hebben inzicht in privé-informatie en transactiegegevens. Steundeclub.nl maakt voor de afhandeling van betalingen gebruik van de diensten van Buckaroo. Buckaroo heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. Kentaa verstrekt de gegevens, zonder wettelijke dwang, niet aan derden.

Gegevensbeveiliging

Er worden passende maatregelen (technisch en organisatorisch) genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig) Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de risico's, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.